Instagram
Pitajte Đuru
placanje_upravnika_preko_infostana
09.05.2018.

Plaćanje upravnika preko Infostana

Pitanje:

Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?

Odgovor:

Članom 65. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada propisano je da vlasnik posebnog dela zgrade iznos utvrđen u skladu sa članom 64. ovog zakona uplaćuje na tekući račun stambene zajednice najkasnije do poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, osim ukoliko ugovorom zaključenim sa licem koje upravlja i/ili održava zgradu nije određeno da se naplata troškova upravljanja i/ili održavanja zgrade vrši uplatom na tekući račun tog lica ili preko Sistema objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga, u slučaju da je jedinica lokalne samouprave uspostavila takav sistem.

Imajući u vidu citiranu zakonsku odrebu, JKP „Infostan tehnologije“ je preduzelo sve neophodne mere u cilju ispunjavanja gore navedene zakonske odredbe, te je u celosti tehnički spremno da u Sistem objedinjene naplate uključi i naplatu troškova upravljanja i održavanja.

Naše preduzeće je u stalnom kontaktu sa organizatorima profesionalnog upravljanja kao i sa Udruženjima organizatora profesionalnih upravnika. U prethodnom periodu održano je više sastanaka sa organizatorima profesionalnog upravljanja na kojima su isti upoznati sa mogućnošću da troškove upravljanja i održavanja naplaćuju preko JKP „Infostan tehnologije“.

Vrlo brzo, svim stamebnim zajednicama na teritoriji grada Beograda biće omogućeno da troškove upravljanja i održavanja propisanih u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada izmiruju preko računa objedinjene naplate, odgovaraju iz JKP "Infostan tehnologije".
Pitajte Đuru
placanje_upravnika_preko_infostana
Pitanje:Slušateljka koja je profesionalni upravnik pita, da li je tačna informacija da će njihove usluge biti naplaćivane kroz Infostan?Odgovor:Članom 65. ceo tekst
septicka_jama
Pitanje:Slušalac iz Borče kaže da je njegov komšija napravio septičku jamu koja je od komšijine kuće udaljena 200 metara, ali je zato uz njegovu spavaću sobu, ceo tekst
rok_pripejd_dopune
Pitanje: Može li mobilni operater uslovljavati korisnike o roku do kada mogu iskoristiti pripejd dopunu? Ranije je to bilo godinu dana, a sada slušateljka ceo tekst
troskovi_za_sud_u_strazburu
Pitanje:Ukoliko se izgubi sud u Strazburu, da li se plaćaju sudski troškovi? RadeOdgovor:Ne plaćaju se troškovi pred sudom u Strazburu. Inače, to je ceo tekst
gosca_nora_trklja_promoterka_beogradskog_maratona
KO NA MARATON DOĐE, TAJ MARATON I STVARA!  ceo tekst
uvid_u_snimak_kamere
Pitanje:Poštovani Đuro, Htela sam da vas pitam za mišljenje oko slučaja koji se desio prošlog leta. Vozila sam se autom do posla autoputem za Niš. Bila ceo tekst